Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Arkadiusz Adam Urban

ur. w 1964 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Pan Arkadiusz Urban w latach 1982-1987 był jednym z trzech założycieli i członków kierownictwa Uczniowskiego Komitetu Oporu Społecznego (UKOS) w Bolesławcu. W swoim mieszkaniu zajmował się produkcją patriotycznych materiałów fotograficznych, rysunków, kalendarzy oraz drukiem ulotek UKOS. W latach 1983-1988 współpracował z Tajną Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną "Solidarność" w Bolesławcu. Kolportował na terenie Bolesławcu materiały patriotyczne i ulotki oraz pisma podziemne sprowadzane z Wrocławia i Opola m.in. ,,Z Dnia na Dzień”, ,,Solidarność Walczącą”, ,,Szkoła/Szkoła Podziemna”. W latach 1985-1988, Pan Arkadiusz Urban jako student historii na Uniwersytecie Wrocławskim zaangażował się w działalność podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów UWr., zajmując się kolportażem wydawnictw podziemnych. W dniu 25.04.1986 r. we Wrocławiu został zatrzymany przez patrol MO podczas przenoszenia nielegalnych wydawnictw takich jak: „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Mała Polska”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Podziemna”, „Małopolska” oraz ulotek i innych wydawnictw podziemnych, a następnie aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej II Wydział Karny uznał Arkadiusza Urbana winnym zgromadzenia, celem kolportażu, znacznej ilości nielegalnych wydawnictw zawierających w swej treści wezwanie do nielegalnych manifestacji ulicznych, przez co podjął działanie zmierzające do wywołania niepokoju publicznego i rozruchów, i skazał na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności, przepadek dowodów rzeczowych przez ich zniszczenie oraz jako karę dodatkową ogłoszenie wyroku w Gazecie Robotniczej i programie lokalnym TVP „Rozmaitości”. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego z 9.09.1986 r. oskarżonemu została darowana kara pozbawienia wolności na podstawie ustawy z dnia 17.07.1986 r. o amnestii. Został zwolniony z Zakładu Karnego we Wrocławiu w dniu 10.09.1986 r. W latach 1985-1987 był współpracownikiem "Solidarności Walczącej", w 1988 r. uczestnikiem Akcji Studenckiej "Solidarności Walczącej". W dniach 6-7.05.1988 r. był członkiem Komitetu Strajkowego NZS na Uniwersytecie Wrocławskim.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków