Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Majcher Jan

Jan Majcher

ur. w 1950 roku w m. Glinik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Jan Majcher w 1981 r., będąc pracownikiem Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu, zaangażował się w działalność  struktur NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych.
Do 1984 r. zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych takich jak: „Toruński Informator Solidarności”, „Kontra”, „Elana”, „Tygodnik wojenny”. Zajmował się również zbieraniem środków finansowych przeznaczonych na działalność podziemnej „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków