Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Rajmund Moszczyński

ur. w 1949 roku w m. Połcie Młode
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 370/2016
Biogram
Wiesław Moszczyński pracownik Fabryki Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych „Farum” w Nidzicy na stanowisku brygadzisty. W 1980 r. zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność” na terenie zakładu pracy. 16 grudnia 1981 r. został internowany na podstawie decyzji nr 91, wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Olsztynie. Osadzony w Zakładzie Karnym w Iławie, od 28 czerwca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie, zwolniony 18 września 1982 r. Przyczyną internowania było przypuszczenie, że Wiesław Moszczyński „mógłby zagrażać bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu poprzez nawoływanie do strajku i niepokojów społecznych”. W marcu 1982 r. był jednym z sygnatariuszy listu internowanych, skierowanego do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego i Prymasa Polski, w którym to piśmie opisano fakt dotkliwego pobicia internowanych przez strażników więziennych oraz domagano się przestrzegania przepisów i regulaminów stanowionych przez władze. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN