Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grabowski Bogdan

Bogdan Grabowski

ur. w 1955 roku w m. Chrzanowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Bogdan Grabowski pracował jako ślusarz w Fabryce Maszyn „Zremb” w Lęborku. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się zbiórką pieniędzy wśród członków zdelegalizowanej „Solidarności”, z których wypłacane były zasiłki, zapomogi itp. W okresie od grudnia 1982 r. do marca 1983 r.  zajmował się drukiem i kolportażem podziemnego pisma „Robotnik Lęborka. Pismo Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w Lęborku”. 16 marca 1984 r.  zorganizował strajk w swoim zakładzie pracy, tego samego dnia został zwolniony z pracy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków