Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pietkiewicz Zofia

Zofia Pietkiewicz

ur. w 1931 roku w m. Kowno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Zofia Pietkiewicz był działaczką antykomunistyczną. Współorganizowała nielegalne demonstracje podziemnej ,,Solidarności''.
W dniu 31.08.1982 roku brała czynny udział w manifestacji opozycyjnej na Placu Bojowników PPR w Koszalinie. Została zatrzymana i tymczasowo aresztowana jeszcze tego samego dnia.
Dnia 2.09.1982 roku została skazana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za uczestnictwo w manifestacji, podczas której głośno wyrażała poparcie dla zdelegalizowanej ,,Solidarności''. W dniu 5.10.1982 roku Sąd Wojewódzki w Koszalinie zmienił poprzedni wyrok, skracając go do 4 miesięcy pozbawienia wolności.
W dniu 31.12.1982 roku opuściła zakład karny. W dalszym ciągu prowadziła działalność opozycyjną, brała udział w nielegalnych spotkaniach i demonstracjach. 
W związku z działalnością opozycyjną, w latach 1983-1985 była pod stałą kontrolą operacyjną Służby Bezpieczeństwa, a także od lipca 1984 roku do stycznia 1985 roku była objęta zakazem opuszczania kraju.

                                                                                                                                      
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej