Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sawicki Krzysztof

Krzysztof Leszek Sawicki

ur. w 1955 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Od 1981 r. był pracownikiem etatowym Zarządu Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Białymstoku. Brał udział w redagowaniu „Biuletynu Informacyjnego” w Białymstoku. W artykułach wyrażał negatywnie opinie o organach władzy w PRL. Od 2 listopada 1981 r. podjął w pracę w Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność w Lublinie na stanowisku redaktora „Biuletynu”. Z powodu działalności opozycyjnej w dniu 2 kwietnia 1982 r. dokonano przeszukania jego mieszkania. 31 sierpnia 1982 r. w Białymstoku brał udział w manifestacji zorganizowanej w drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku. Został wówczas zatrzymany. Pracę redakcyjną i dziennikarską w wydawnictwach podziemnych kontynuował do roku 1989. Brał udział w redagowaniu Komunikatów Strajkowych Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, „Wiadomości Bieżących”, „Biuletynu Informacyjnego”. Publikował m.in.: w „Więzi” i „Tygodniku Powszechnym”. W 1989 r. współpracował z białostockim Wydawnictwem „Versus”. Ponadto angażował się w działalność Archiwum Wschodniego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, tom 5 : Polska środkowo-wschodnia, pod.red. Ł. Kamińskiego, G. Waligóry, Warszawa 2010
    • M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005
    • M. Kietliński, Białostocki drugi obieg wydawniczy w latach 1980-1989, Białystok 2017
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN