Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żurek Stanisław

Stanisław Żurek

ur. w 1948 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2019
Biogram
Z chwilą powstania NSZZ „Solidarność” stał się aktywnym działaczem związkowym, zaangażowanym w tworzenie struktur związku w oświacie. Był przewodniczącym Komisji ds. młodzieży zwanej Komisją Wychowawczą, działającej w ramach Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego. Uczestniczył w akcjach plakatowania i rozdawania ulotek, gazetek i publikacji broszurowych spoza cenzury. Był opiekunem młodzieży szkolnej z Lublina i Zamościa uczestniczącej w dniach 12-13 września 1981 r. w ogólnopolskim spotkaniu, poświęconym tworzeniu niezależnych organizacji młodzieżowych w Gdańsku. W latach 1982-1990 zaangażowany był w wydawanie niezależnego pisma „Solidarność Nauczycielska. Biuletyn Pracowników Oświaty i Wychowania”, będącego organem podziemnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Lublinie. Do kwietnia 1985 roku tajna drukarnia „Solidarności Nauczycielskiej” zlokalizowana była w jego domu w Płouszowicach. Po przeniesieniu drukarni do Lublina nadal uczestniczył w druku pisma, był najdłużej aktywnym jego drukarzem. W domu St. Żurka wydrukowano jeszcze nr 73 „Solidarności Nauczycielskiej” z 1988 r. Stanisław Żurek był nie tylko drukarzem lecz dostarczał także niezbędny do druku papier, który otrzymywał w miejscu swojej pracy w Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Świdniku. Ponadto w „Solidarności Nauczycielskiej” zamieszczane były wiersze jego autorstwa oraz inne teksty publikowane pod pseudonimami A. Ada M, Anonim, Turysta.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Zenobia Kitówna Nasz jest ten dzień. Nauczyciele Regionu Środkowo-Wschodniego wobec komunizmu w latach 1980-1989, IPN, Sandomierz 2011