Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Królikowski Mirosław

Mirosław Królikowski

ur. w 1954 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Mirosław Królikowski od 1979 r. współpracował z KSS „KOR”, kolportując m.in. „Robotnika” i „Biuletyn Informacyjny”. Jesienią 1980 r. współorganizował struktury NSZZ „Solidarność” w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi, gdzie był zatrudniony. Prowadził, wspólnie z innymi działaczami łódzkiej opozycji, Międzyzakładową Oficynę Wydawniczą „MOWA”, dokonywał wyboru tytułów do edycji, drukował i rozpowszechniał zeszyty MOW „MOWA” i inne publikacje oraz zajmował się naprawami maszyn i sprzętu poligraficznego. W jego mieszkaniu odbywały się szkolenia z zakresu sitodruku. W stanie wojennym uczestniczył w pokojowych demonstracjach ulicznych w obronie wolności i swobód obywatelskich; za udział w manifestacji w dniu 31 sierpnia 1982 r. został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Łódź-Polesie grzywną w wysokości 6 tys. zł. W związku z działalnością opozycyjną był kilkakrotnie zwalniany z pracy, a w miejscu jego zamieszkania przeprowadzano rewizje, m.in. w 1983 r. skonfiskowano diapozytywy wydawnictwa „MOWA”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków