Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Jakub Ćwiklak

ur. w 1952 roku w m. Ryki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020
Biogram
Andrzej Ćwiklak w latach 1982-1989 prowadził działalność opozycyjną na terenie Wrocławia, pracując w Kombinacie Geologicznym „Zachód” we Wrocławiu. Zbierał pieniądze na działalność podziemia, kolportował ulotki i prasę opozycyjną.  Mieszkanie Andrzeja Ćwiklaka wykorzystywane było jako punkt kontaktowy działaczy podziemia z Wrocławia, przechowywano w nim także literaturę podziemną. W dniu 6 września 1984 r. dokonano rewizji w mieszkaniu zajmowanym przez Andrzeja Ćwiklaka we Wrocławiu przy ul. Kościuszki, podczas której znaleziono duże ilości nielegalnych wydawnictw (w dużej części w języku rosyjskim). Dokonano wówczas jego zatrzymania na 48 godzin. W następstwie tych wydarzeń rodzina Ćwiklaków zmuszona została do opuszczenia zajmowanego mieszkania, a Andrzej Ćwiklak utracił pracę. Działalność kolporterską w siatce wydawniczej „Biuletynu Dolnośląskiego” oraz Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników prowadził do roku 1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków