Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Grażyna Malinowska
ur. w 1957 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018

Biogram

Grażyna Malinowska prowadziła działalność opozycyjną w latach 1977-1981. Współpracowała z młodzieżową grupą opozycyjną powiązaną ze Studenckim Komitetem Solidarności.
Będąc studentką Politechniki Gdańskiej od jesieni 1977 r. do sierpnia 1980 r. współdziała z grupą opozycyjną skupioną wokół Bogdana Borusewicza, brała udział w spotkaniach dyskusyjnych 
i samokształceniowych, zajmowała się kolportażem ulotek oraz literatury drugiego obiegu. Za powyższą działalność w 1978 r. została relegowana z uczelni pod pretekstem nie zaliczenia jednego egzaminu (przyjęta ponownie w 1980 r.). Po wprowadzeniu stanu wojennego przez kilka miesięcy wraz z grupą studentów PG brała udział w druku i kolportażu ulotek.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN