Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Malinowska Grażyna

Grażyna Malinowska

ur. w 1957 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Grażyna Malinowska prowadziła działalność opozycyjną w latach 1977-1981. Współpracowała z młodzieżową grupą opozycyjną powiązaną ze Studenckim Komitetem Solidarności.
Będąc studentką Politechniki Gdańskiej od jesieni 1977 r. do sierpnia 1980 r. współdziała z grupą opozycyjną skupioną wokół Bogdana Borusewicza, brała udział w spotkaniach dyskusyjnych 
i samokształceniowych, zajmowała się kolportażem ulotek oraz literatury drugiego obiegu. Za powyższą działalność w 1978 r. została relegowana z uczelni pod pretekstem nie zaliczenia jednego egzaminu (przyjęta ponownie w 1980 r.). Po wprowadzeniu stanu wojennego przez kilka miesięcy wraz z grupą studentów PG brała udział w druku i kolportażu ulotek.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN