Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rospond Marek

Marek Marian Rospond

ur. w 1957 roku w m. Krzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
Od 14 grudnia 1977 r. był jednym z najaktywniejszych działaczy wrocławskiego Studenckiego Komitetu Solidarności. W latach 1977-1978 pełnił funkcję tzw. „rzecznika” studentów działających w SKS we Wrocławiu. Zajmował się organizowaniem wielu akcji ulotowych, wieców, protestów czy też akcji zbierania podpisów pod petycjami. Ponadto kolportował prasę podziemną m.in. „Głos”, „Zapis”, „Bratniaka”, „Biuletyn Informacyjny KSS-KOR”, „Robotnika”, „Opinię”, Biuletyn SKS a także opracowania TKN. 
W marcu 1978 r. uczestniczył w nielegalnym zebraniu organizacyjnym działaczy SKS z Wrocławia, Warszawy, Poznania i Krakowa, podczas którego został zatrzymany i ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną.
W związku z prowadzoną działalnością w SKS został skreślony z listy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w maju 1978 r. i wyłączony z działalności Komitetu. W latach 1978-1981 Pan Marek Rospond współpracował z KSS-KOR. 11 września 1978 r. został zatrzymany na 48 godzin w związku z posiadaniem i rozpowszechnianiem publikacji tej organizacji.
W marcu 1979 r. wraz z przedstawicielami KSS-KOR na terenie wsi Zbrosza Duża zamierzał utworzyć tzw. Niezależny Uniwersytet Ludowy im. W. Witosa. Za powyższe 4 marca 1979 r. został zatrzymany przez KWMO w Radomiu i osadzony w areszcie skąd został zwolniony 6 marca 1979 r. 
W związku z prowadzoną działalności niepodległościową Pan Marek Rospond decyzją Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 19 stycznia 1982 r. został internowany i osadzony w areszcie KW MO w Wałbrzychu. Na początku lutego 1982 r. został przetransportowany do Ośrodku Odosobnienia w Kamiennej Górze, a następnie od 6 kwietnia 1982 r. umieszczony w OO. w Głogowie skąd został  zwolniony 13 maja 1982 r. na mocy decyzji z dnia 29 kwietnia 1982 r. o uchyleniu internowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej