Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jabłoński Jan

Jan Czesław Jabłoński

ur. w 1941 roku w m. Tomaszów Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Był funkcjonariuszem Batalionu Specjalnego KGMO, w 1981 r. zaangażował się w prace mające na celu utworzenie związku zawodowego funkcjonariuszy i pracowników MSW. Od 1 czerwca 1981 r. zasiadał, jako członek, w Ogólnopolskim Komitetecie Założycielskim NSZZ Funkcjonariuszy MO. Był sygnatariuszem petycji skierowanej do Sejmu PRL w sprawie utworzenia Związku oraz wniosku o jego rejestrację złożonego w Sądzie Rejonowym w Warszawie. Z powodu tej działalności 17 czerwca 1981 r. został zwolniony ze służby. Uczestniczył w rozprawie sądowej 25 września 1981 r., podczas której zawieszono postępowanie w sprawie rejestracji Związku. Tego samego dnia wziął udział w akcji protestacyjnej w Hali WKS „Gwardia” w Warszawie przeciwko decyzji Sądu. Do końca lat 80. nie został ponownie zatrudniony w MO. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w wydawanie podziemnego pisma „W służbie narodu”, które ukazywało się od stycznia do lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej