Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Henryk Krygier

ur. w 1954 roku w m. Pobiedziska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
W 1980 r. pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Pomarzanowicach, gdzie współorganizował Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” (wybrany na sekretarza Komisji Zakładowej). Współtworzył Terenową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Ziemi Pobiedziskiej i został wybrany na wiceprzewodniczącego TKK. Zajmował się biblioteką wydawnictw niezależnych oraz rozprowadzał prasę związkową. Organizował uroczystość 25 rocznicy „Poznańskiego Czerwca” w Pobiedziskach. W okresie stanu wojennego organizował zbiórki pieniędzy dla represjonowanych. W tym czasie wzywany na komisariat Milicji Obywatelskiej, poddany przesłuchaniu. W 1985 r. zainicjował powstanie i zaangażował się w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. Św. Michała Archanioła w Pobiedziskach. Organizowal spotkania w swoim domu, gdzie omawiano m. in. sprawy związkowe, oporu przed poczynaniami władzy oraz bojkotu wyborów. W 1989 r. jest jednym z organizatorów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Pobiedziskiej, został członkiem odradzającego się TKK, aktywnie uczestniczył w organizowaniu wyborów czerwcowych na terenie gminy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków