Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Knet

ur. w 1953 roku w m. Bobolice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014
Biogram
Stanisław Knet w okresie od lutego 1982 roku do marca 1983 roku był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Techniki Próżniowej „Unitra-Unima” w Koszalinie i zajmował się drukowaniem ulotek.   W związku ze swoją aktywnością opozycyjną został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. nr 1636 w Chełmnie w dniu 05.11.1982 r. Rozkazem nr 228 z dnia 10.11.1982 r. został przydzielony do 5 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia było odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 02.02.1983 r. Pan Stanisław Knet został skreślony z ewidencji żołnierzy po odbyciu ćwiczeń wojskowych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN