Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozłowski Andrzej

Andrzej Kozłowski

ur. w 1951 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014
Biogram
Andrzej Kozłowski brał czynny udział w Grudniu 1970 r. Uczestniczył w strajku sierpniowym w 1980 r. w Gdańskiej Stoczni Remontowej, w której pracował. Był przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w GSR. Współzałożyciel Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W czasie stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, zbierał składki i zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek. Po utworzeniu Samorządu Pracowniczego został sekretarzem Rady Pracowniczej. Za swoją działalność opozycyjną w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i przydzielony do kompanii inżynieryjno-drogowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 2 lutego 1983 r. Po zakończeniu strajku w 1988r. był nieetatowym sekretarzem Prezydium NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stoczni Remontowej. Został również wybrany na II Walne Zebranie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN