Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zbigniew Dudek
ur. w 1947 roku w m. Jodłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019

Biogram

Pan Zbigniew Dudek po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność opozycyjną polegającą na rozwożeniu podziemnej prasy i ulotek na terenie Dolnego Śląska. 
W latach 1983-1987 współpracował z Robotniczym Wydawnictwem „Feniks”, był też członkiem „Solidarności Walczącej”. 
Zajmował się produkcją nielegalnych pism oraz ich kolportażem.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej