Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Trybus Janusz

Janusz Tadeusz Trybus

ur. w 1958 roku w m. Gorlice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Janusz Tadeusz Trybus od 1980 pracował jako ślusarz w Rafinerii Nafty „Glimar" w Gorlicach, a następnie jako mechanik samochodowy w przedsiębiorstwie Transbud – Kraków Oddział w Gorlicach. Jako pracownik Transbudu został członkiem NSZZ „Solidarność”. 
2.01.1982 r. w godzinach wieczornych w Sękowej wykonał dwa plakaty o treści: „Śmierć czerwonym” oraz „Precz z komuną”, które umieścił na przystanku PKS oraz na szybie okna lokalnego bufetu. Tego samego dnia został zatrzymany, a następnie 4.01.1982 r. tymczasowo aresztowany. Podprokurator Prokuratury Rejonowej w Gorlicach w akcie oskarżenia z dnia 7.01.1982 r. zarzucił J. Trybusowi popełnienie przestępstwa z art. 280 § 2 kk w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego. Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu 3.03.1982 r. skazał go na 3 lata pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na 2 lata.
Podczas odbywania kary więzienia w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie kilkakrotnie brał udział w jednodniowych protestach głodowych oraz w dłuższym proteście głodowym w dniach od 13.09.1982 r. do 1.10.1982 r. W ich trakcie wraz z innymi osadzonymi domagał się m.in. wprowadzenia odrębnych przepisów wykonania kary dla skazanych na mocy dekretu o stanie wojennym. Był ponadto dyscyplinarnie karany za śpiewanie piosenek „o treści antypaństwowej”. Z zakładu karnego został zwolniony 13.06.1983 r.
W ramach podjętej po zwolnieniu z więzienia działalności opozycyjnej kolportował nielegalne wydawnictwa oraz brał udział w antyrządowych manifestacjach. 14.04.1985 r. podpisał w Krakowie deklarację założycielską Ruchu „Wolność i Pokój”. Objęty został zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych w latach 1982-1984 wniesionym przez Wydział Śledczy SB KWMO w Nowym Sączu. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN