Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Rajmund Rubacki

ur. w 1950 roku w m. Kędzierowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 298/2014
Biogram
Rajmund Rubacki był inspiratorem i czołowym organizatorem strajku w PKS Gdańsk w sierpniu 1980 r. w Gdańsku należał do Komitetu Strajkowego. Od momentu powstania wchodził w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Oddziału Osobowego PKS Gdańsk. Uczestniczył w kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie zakładu pracy. 
Ze względu na prowadzoną działalność opozycyjną został internowany 13 grudnia 1981 r., przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Wolność odzyskał 30 kwietnia 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • "Trzynastego grudnia roku pamiętnego..." Internowani w stanie wojennym..., pod red. I. Hałagidy, Bydgoszcz-Gdańsk 2011.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN