Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grzegorz Eugeniusz Senkowski

ur. w 1958 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Grzegorz Senkowski był pracownikiem Zakładu Remontowego Energetyki w Gdańsku. W 1980 r. wszedł w skład Komitetu Strajkowego oraz zaangażował się w tworzenie NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Następnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach związkowych. W okresie od stycznia do marca 1982 r., wspólnie z innymi osobami, sporządzał i rozpowszechniał na terenie Gdańska plakaty oraz ulotki sygnowane podpisem „Solidarność”, protestując przeciwko represjom stanu wojennego.
W dniu 12.03.1982 r. został zatrzymany przez KWMO w Gdańsku, a następnie na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 13.03.1982 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku.  Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 19.08.1982 r. został skazany na karę 3 lat pobawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 2 lat.
Karę pozbawienia wolności odbywał w Zakładzie Karnym w Potulicach. W dniu 24.05.1983 r. został przedterminowo zwolniony z reszty odbycia kary więzienia, na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 12.05.1983 r. o ułaskawieniu z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata, który następnie skrócono do dnia 31.12.1985 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN