Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Markowski Jan

Jan Markowski

ur. w 1958 roku w m. Zielona Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Podczas studiów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze był bardzo aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Współorganizował strajki na uczelni, tworzył ulotki i plakaty o treściach krytycznych wobec władz państwowych, publicznie prezentował swój negatywny stosunek do PZPR, rządu i sojuszników PRL. Został wybrany do Krajowej Komisji Koordynacyjnej w NZS. Został internowany 13 grudnia 1981 r. i umieszczony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, a następnie w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Głogowie, skąd został zwolniony 23 lipca 1982 r. We wrześniu 1983 r. zainicjował spotkanie byłych działaczy „Solidarności” i NZS, w wyniku czego ponownie znalazł się w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN