Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pawełek Adam

Adam Marian Pawełek

ur. w 1952 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Pan Adam Pawełek był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” od grudnia 1980 r. Został wybrany przewodniczącym związku w Wydziale Wagonowni PKP w Łazach, a następnie koordynatorem NSZZ „Solidarność” w Węźle PKP w Łazach. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego  został internowany w dniu 15 XII 1981 r. w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, a następnie w Lublińcu-Kokotku. Odzyskał wolność w dniu 29 IV 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa, w latach 1982-1985 prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, zastrzeżono możliwość wyjazdów zagranicznych, a w celu utrudnienia kontaktu z byłymi działaczami „Solidarności” przeniesiono na inne stanowisko pracy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN