Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Papski Józef

Józef Papski

ur. w 1949 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014
Biogram
Józef Papski pracował jako ślusarz-monter w Zakładach Mechanicznych im. Karola Świerczewskiego „Zamech” w Elblągu. 19 października 1982 r. został zatrzymany przez MO pod zarzutem kolportażu ulotek nawołujących do manifestacji w dniu 20 października 1982 r. Z powodu działalności opozycyjnej został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie w dniu 5 listopada1982 r. i rozkazem nr 228 z dnia 10 listopada 1982 r. przydzielony do kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 2 lutego 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN