Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosława Kondratowicz

ur. w 1939 roku w m. Druja
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 2/2017
Biogram
Od 1980 r. była działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a od 1982 r. „Solidarności Walczącej”. W ramach tych organizacji zajmowała się m.in. kolportowaniem nielegalnych ulotek i prasy, a także zdobywaniem materiałów potrzebnych do druku. W jej mieszkaniu drukowano i składowano nielegalne ulotki, a także organizowano zebrania działaczy opozycyjnych. W dniu 7 czerwca 1984 r. w jej mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie, w trakcie którego znaleziono nielegalne ulotki oraz pieczątki, służące do ich wykonania. W związku z powyższym została tymczasowo aresztowana na okres trzech miesięcy i umieszczona początkowo w Areszcie Śledczym WUSW we Wrocławiu, a następnie w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. W dniu 24 lipca 1984 r. areszt uchylono, natomiast w dniu 7 sierpnia 1984 r. dochodzenie zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej