Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Żmijski

ur. w 1967 roku w m. Bogdaniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Zbigniew Żmijski w latach 1985-1989 był członkiem Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wielkopolskim. Pełnił funkcję kuriera organizacji. Wielokrotnie uczestniczył w akcjach ulotkowych organizowanych na terenie miasta. Pod wpływem Ruchu brał również udział w akcjach malowania haseł antypaństwowych na murach.
Pracował przy wydawaniu biuletynu „ Szaniec”. Kolportował także pisma takie jak „ Szaniec”, „Sokół” i „Feniks”.
W styczniu i maju 1988 r. w Gorzowie Wlkp. wystawił transparent, rozpowszechniał ulotki i pisma antyrządowe. Za powyższe został dwukrotnie ukarany grzywną przez Kolegium do Spraw Wykroczeń. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków