Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Siuda Adam
Adam Mieczysław Siuda
ur. w 1940 roku w m. Pabianice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016

Biogram

Adam Siuda w latach 1980–1981 działał w NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy - Liceum Ogólnokształcącym w Łasku, gdzie objął funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. W maju 1981 r. wszedł w skład Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Angażował się w organizowanie akcji protestacyjnych; 13.12.1981 r. nawoływał do strajku na znak sprzeciwu wobec stanu wojennego. Dzień później został internowany, do 16.01.1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. W 1982 r. otrzymał zakaz wyjazdów zagranicznych na okres dwóch lat. W 1982 r. i w latach 1987–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN