Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mariola Danuta Wegner

ur. w 1954 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Mariola Wegner była nauczycielką w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu. 
Od 1986 r. należała do struktur Konfederacji Polski Niepodległej. Po powstaniu Pomorskiego Okręgu KPN z siedzibą w Toruniu, który zarządzany był przez tzw. Kierownictwo Akcji Bieżącej, została zastępcą szefa Okręgu, a następnie od listopada 1988 r. szefem KAB Obszaru III KPN w Toruniu.
Uczestniczyła w rozpowszechnianiu książek podziemnego Wydawnictwa „Kwadrat”, udostępniała swoje mieszkanie w celach spotkań konspiracyjnych oraz była redaktorką i autorką tekstów pisma „Posłaniec”. Organizowała i uczestniczyła w Mszach Św. celebrowanych w rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w intencji internowanych w 1982 r. w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą.
Inicjowała szereg kontaktów z działaczami opozycyjnymi z Pomorza Gdańskiego oraz kierowała nielegalnymi zgromadzeniami i manifestacjami w Regionie Toruńskim.
W sierpniu 1988 r. reprezentowała KPN w czasie trwania strajku w Stoczni Gdańskiej. Przed wyborami parlamentarnymi w czerwcu 1989 r. aktywnie zaangażowała się w kampanię wyborczą na rzecz KPN. 
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną była wielokrotnie zatrzymywana, przeszukiwana i przesłuchiwana, a także objęta zakazem wyjazdów zagranicznych w latach 1988-1990. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003.