Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Jerzy Skorupski

ur. w 1958 roku w m. Szamotuły
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015
Biogram
Był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Politechnice Poznańskiej. Po 13.12.1981 r. podjął podziemną działalność. Wybrany jednym z trzech szefów Akademickiego Ruchu Oporu, zorganizowanego przez działaczy NZS-u. Od grudnia 1981 r. do września 1982 r. wraz z innymi osobami kolportował podziemne pisma i ulotki oraz utrzymywał kontakt z grupami osób zajmującymi się kolportażem pism i ulotek na terenie Politechniki Poznańskiej. Został zatrzymany 4.10.1982 r. i osadzony w areszcie w Rawiczu. Wyrokiem z 9.05.1983 r. Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności. Postanowieniem z 25.06.1983 r. Sąd warunkowo zwolnił go z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Tego samego dnia opuścił on zakład karny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej