Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Tarnecki Andrzej
Andrzej Tarnecki
ur. w 1957 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018

Biogram

Andrzej Tarnecki w 1986 r. został skarbnikiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na terenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kutnie, której działalność była koordynowana przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej. Do 1989 r. zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych, a jego działania przyczyniły się do rozbudowy zakładowej niezależnej struktury związkowej.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków