Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Romuald Wojciech Kozak

ur. w 1952 roku w m. Nysa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Romuald Kozak był pracownikiem Oddziału Osobowego PKS w Białymstoku, przewodniczącym Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy i organizatorem akcji strajkowych.
Rozpracowywany przez organa bezpieczeństwa w latach 1980-1984. 
W związku z aktywną działalnością w strukturach „Solidarności” w dniach od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. został powołany do odbycia ćwiczeń rezerwy w 28 pułku czołgów średnich w Czarnem. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa oraz podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołanie do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016