Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mielniczuk Stanisław

Stanisław Benedykt Mielniczuk

ur. w 1952 roku w m. Mircze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
Pracownik Przedsiębiorstwa Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego w Lublinie Filia Nr 2 w Chełmie, a następnie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, był członkiem NSZZ „Solidarność” w w/w przedsiębiorstwach, uczestniczył w posiedzeniach MKZ Ziemi Chełmskiej, od września 1981 r. w pracach Komisji ds. Rolnictw Zarządu Regionu Chełmskiego NSZZ „Solidarność”. Od stycznia 1982 r. do kwietnia 1984 r. prowadził działalność w podziemnej “Solidarności”, biorąc udział w spotkaniach konspiracyjnych oraz włączając się w akcję pomocy rodzinom osób internowanych. W tym okresie organizował struktury NSZZ „Solidarność" w swoim zakładzie pracy, prowadził kolportaż literatury bezdebitowej oraz zbierał składki członkowskie. Działalność Pana Stanisława Mielniczuka spowodowała, że został zatrzymany w dn. 10.02.1982 r. i internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie do dn. 09.03.1982 r. Ponownie został zatrzymany w dniu 10.04.1984 r. i przebywał w Areszcie Śledczym WUSW w Chełmie do dnia 21.05.1984 r., kiedy to wydano postanowienie o zmianie z aresztu na dozór MO i cotygodniowe stawiennictwo w RUSW w Chełmie. Ponadto był przesłuchiwany, w jego domu dokonywano rewizji, przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze oraz był inwigilowany, w tym przez osobowe źródła informacji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej