Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Kowalczyk

ur. w 1952 roku w m. Radomsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Mieczysław Kowalczyk we wrześniu 1980 r. brał udział w strajkach załogi w Fabryce Maszyn w Radomsku. W latach 1987-1989 działał w podziemnym NSZZ „Solidarność” w Radomsku i jego strukturach zakładowych w miejscu pracy. Uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowych na terenie miasta i w tajnych zebraniach przedstawicieli opozycji organizowanych w kościele św. Lamberta oraz prowadził kolportaż nielegalnych wydawnictw. W 1989 r. z ramienia Komitetu Obywatelskiego był członkiem Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Rotarski, „»Solidarność« w Radomsku 1980-1990” [w:] „Nasz Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku” nr 15/2007