Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Hieronim Żórański

ur. w 1951 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Hieronim Żórański od 1980 był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu, pełniącym funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej. W 1981 r. został oddelegowany do pracy w Komisji Interwencyjnej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” oraz był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Toruńskiego. Zorganizował i prowadził zakładową bibliotekę wydawnictw niezależnych, którą ukrył i nadal prowadził po wprowadzeniu stanu wojennego.
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 19 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach.
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność' w ZWCh „Elana”. Zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych, książek drugiego obiegu i kartek okolicznościowych. Działał również w toruńskim Rejonowym Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom. W 1987 r. należał do głównych inicjatorów reaktywowania  w ZWCH „Elana” struktur NSZZ „Solidarność”. Jako pełnomocnik Komitetu Założycielskiego był sygnatariuszem wniosku z dnia 2 czerwca 1987 r. skierowanego do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu o zarejestrowanie związku. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.           
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej