Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Malinowski Krzysztof

Krzysztof Malinowski

ur. w 1961 roku w m. Żnin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 401/2016
Biogram
Pan Krzysztof Malinowski studiował na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od wiosny 1981 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego i zawieszeniem działalności uczelni, przebywał w rodzinnym domu w Żninie. Wraz z kolegami postanowił czynnie sprzeciwić się wprowadzeniu stanu wojennego i około 20.12.1981 r. namalował na murach budynków w Żninie znaki „Solidarności Walczącej”. Czynność tę powtórzył w styczniu 1982 r. Ponadto w dniu 30.12.1981 r. brał udział w rozkolportowaniu około 150 ulotek. Działalność ta spowodowała, że w dniu 14.01.1982 r. został zatrzymany i przesłuchany, a od dnia 15.01.1982 r. tymczasowo osadzony w Areszcie Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Bydgoszczy. Po zatrzymaniu otrzymał wsparcie w postaci poręczenia Dziekana Wydziału Leśnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu, studentów z roku oraz dyrekcji liceum w Żninie. W dniu 03.02.1982 r. został przewieziony do Zakładu Karnego w Inowrocławiu, gdzie przebywał do dnia 17.02.1982 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w dniu 17.02.1982 r. skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i orzekł 6 tys. zł grzywny, 3 tys. zł opłaty na rzecz Skarbu Państwa oraz pokrycie 1/6 kosztów postępowania. Ponadto oddany został on na okres próby pod dozór kuratora sądowego. W związku z tymczasowym aresztowaniem czasowo zawieszono go w prawach studenta Akademii Rolniczej w Poznaniu, a następnie ukarano w toku postępowania dyscyplinarnego naganą. Dodatkowo został objęty dwuletnim zakazem opuszczania kraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN