Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Romuald Kamiński

ur. w 1933 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013
Biogram
Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Koksowniczych w Wałbrzychu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. Kolportował prasę oraz literaturę bezdebitową, zbierał fundusze na działalność związkową. W 1987 r. zaangażował się w działania mające na celu reaktywację Związku w ZK w Wałbrzychu. Został wybrany przewodniczącym Komitetu Założycielskiego. Należał do grupy osób podejmujących próby ponownej rejestracji „Solidarności”, oraz organizował struktury koła Polskiej Partii Socjalistycznej w tym mieście.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN