Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Jezierski

ur. w 1959 roku w m. Dęblin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 337/2021
Biogram
Jako student Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie w dniach 25.11.1981 r. - 2.12.1981 r. brał czynny udział w strajku okupacyjnym na terenie swojej uczelni. Strajk w WOSP był walką o obywatelski i propaństwowy charakter Pożarnictwa, o respektowanie praw człowieka i obronę godności oficera pożarnictwa. Strajkujący studenci-podchorążowie domagali się, by WOSP został objęty ustawą o szkolnictwie wyższym, a nie podporządkowany przepisom ustawy o szkolnictwie wojskowym. Adam Jezierski został relegowany z WOSP z chwilą jej rozwiązania przez władze tj. od 30 listopada 1981 roku, jeszcze w trakcie trwania strajku. Po brutalnej pacyfikacji strajku w dniu 2 grudnia, w okresie od 2 do 13 grudnia kontynuował strajk na Politechnice Warszawskiej. Z uwagi na to, że nie podpisał deklaracji lojalności, w której zawarta była zgoda na wstąpienie do mającej powstać po likwidacji WOSP, zmilitaryzowanej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, został na stałe pozbawiony możliwości kontynuowania studiów pożarniczych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • XXV rocznica strajku WOSP. Materiały archiwalne, Warszawa 2006
    • PRÓBA GENERALNA. Strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej Listopad-Grudzień 1981, Płyta Edukacyjna IPN, IPN 2011