Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łenyk Zygmunt

Zygmunt Stanisław Łenyk

ur. w 1950 roku w m. Chrzanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 4/2017
Biogram
Uczestnik manifestacji po śmierci Stanisława Pyjasa w 1977 r. w Krakowie, a następnie spotkań organizowanych przez Studencki Komitet Solidarności. Od 1979 r. związany z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Założyciel Porozumienia Młodych „Niepodległość i Demokracja”. Członek redakcji drugoobiegowego pisma „Opinia Krakowska”. Kolporter wydawnictw niezależnych. Od 1979 r. członek Konfederacji Polski Niepodległej. Jeden z założycieli krakowskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu oraz Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 15 marca 1982 r. 
Po uwolnieniu zaangażowany w działalność krakowskich struktur KPN. Członek redakcji pisma „Niepodległość”. W latach 1984-86 szef Obszaru II KPN w Krakowie. Podczas II Zjazdu KPN w dniu 22 grudnia 1984 r. wybrany do Rady Politycznej. W latach 1985-88 szef Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN. Działacz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy” w Krakowie. Uczestnik manifestacji, akcji ulotkowych. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, karany grzywnami.  
Podczas wyborów w 1989 r. kandydat na posła w Andrychowie z listy wyborczej KPN.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN