Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wiktor Niziołek
ur. w 1950 roku w m. Złoty Stok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018

Biogram

Pracownik Fabryki Maszyn Odlewniczych w Krakowie. W trakcie trwania protestów studenckich, w dniu 13 marca 1968 r., wraz z drugą osobą, wykonał i zawiesił na bramie hali warsztatowej napis „Precz z PZPR-em”, zaś w dniu następnym dokonał uszkodzenia opon samochodów zakładowych w celu uniemożliwienia ich wykorzystania do przewozu członków milicji robotniczej, wspierającej siły porządkowe podczas tłumienia manifestacji studenckich. 
W związku z powyższym w dniu 30 kwietnia 1968 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 30 sierpnia 1968 r. skazany na karę 6 miesięcy aresztu. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej