Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dzięgielewski Andrzej

Andrzej Teofil Dzięgielewski

ur. w 1951 roku w m. Krasnystaw
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Aktywnie zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładu Energetycznego w Krasnymstawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej. Aktywnie uczestniczył w akcjach protestacyjnych, rozklejał plakaty i ulotki, za co w dniu 18.12.1981 roku został aresztowany i na podstawie decyzji o internowaniu nr 72/81, wydanej przez Komendanta KWMO w Chełmie,  osadzony 19.12.1981 r. w ZK w Chełmie. 11.01.1982 r. przeniesiony został do Włodawy, a od 29.03.1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Lublinie. Decyzja o uchyleniu internowania wydana została 24.07.1982 r. Po zwolnieniu z internowania A. Dzięgielewski był kontrolowany operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Opornik” jako kolporter wydawnictw bezdebitowych „wrogo ustosunkowany do PZRP i Rządu propagator antypaństwowych materiałów propagandowych”, utrzymujący kontakty z innymi działaczami. Formą represji wobec Andrzeja Dzięgielewskiego było także dwukrotne zastrzeżenie wyjazdów za granicę, łącznie na okres 4 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • E. Wilkowski, Solidarność w Krasnostawskiem w latach 1980-1989, Chełm 2014