Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Serek  Ireneusz

Ireneusz Kazimierz Serek

ur. w 1955 roku w m. Skierniewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Ireneusz Serek od marca do maja 1982 r. gromadził i rozpowszechniał na terenie Łodzi podziemne pismo „Solidarność Walcząca”. W grudniu 1982 r. uczestniczył w założeniu, a następnie do maja 1983 r. kierował nielegalnym ugrupowaniem Polskie Stronnictwo Pracy, mającym na celu walkę z komunizmem. W ramach organizacji zajmował się drukiem i kolportażem biuletynu „Reduta” propagującego założenia programowe PSP. W związku z powyższym w okresie 6 maja – 26 lipca 1983 r.  zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 16 sierpnia 1983 r. Sąd Rejonowy w Łodzi umorzył wszczęte w sprawie postępowanie karne na mocy amnestii. 
W latach 1983-1988 Ireneusz Serek był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej