Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Butkiewicz Andrzej
Andrzej Butkiewicz
ur. w 1952 roku w m. Głogów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016

Biogram

Andrzej Butkiewicz prowadził działalność opozycyjną w latach 1982-1983. Był aktywnym członkiem NSZZ ,,Solidarność” i kolporterem materiałów bezdebitowych.
Po 13.12.1981 r. nie zaprzestał działalności związkowej i wśród pracowników Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Nr 2 rozpowszechniał ulotki nielegalnej ,,S’’. 
08.11.1982 r. został zatrzymany podczas drukowania materiałów bezdebitowych. 10.11.1982 r. został internowany Przebywał najpierw w Areszcie Śledczym w Szczecinie, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Internowanie zakończono 10.12.1982 r., jednocześnie areszt przedłużając do 21.01.1983 r. na czas trwania śledztwa.
31.03.1983 r. śledztwo zamknięto, a 16.08.1983 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie umorzył postępowanie na mocy przepisów o amnestii.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN