Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lember Mieczysław

Mieczysław Lember

ur. w 1957 roku w m. Krasnystaw
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 174/2021
Biogram
Był jednym z najaktywniejszych działaczy NSZZ RI Solidarność z terenu gminy Siennica Różana, szczególnie w okresie Solidarności podziemnej. Regularnie uczestniczył w spotkaniach formacyjno – oświatowych duszpasterstwa rolników, organizowanych w Domu Rekolekcyjnym w Łabuniach od 1984 r. do 1988 r., na których spotykał się „aktyw opozycji wiejskiej”. Dochodziło na nich do kolportażu nielegalnej prasy, omawiano tematy społeczno – polityczne. W latach 1981 – 1989 Pan Mieczysław Lember organizował zebrania działaczy solidarnościowych, uczestniczył w zebraniach w gminie Michów, Abramów, kolportował nielegalne ulotki.  W 1988 r. brał udział w spotkaniu działaczy NSZZ RI Solidarność z terenu województwa chełmskiego odbywającym się na terenie parafii w Siennicy Różanej, gdzie omawiano sytuację w kraju oraz potrzebę ewentualnego reaktywowania Związku. Zwieńczeniem tych działań zmierzających do ujawnienia struktur związkowych było uformowanie 29.07.1989 r. Wojewódzkiej Rady Rolników Solidarność w Chełmie, w której skład wszedł Mieczysław Lember. W tym czasie był inwigilowany przez SB w ramach sprawy obiektowej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków