Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Stanisław Strepikowski

ur. w 1937 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Słupskiej Fabryce Mebli. Jako członek Komisji Zakładowej współorganizował strajk przeprowadzony w styczniu 1981 r. w tym zakładzie pracy. W związku z działalnością związkową został internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, gdzie był przetrzymywany do 30 stycznia 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN