Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jasek Tadeusz

Tadeusz Józef Jasek

ur. w 1951 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Tadeusz Jasek od stycznia do maja 1982 r. gromadził i rozpowszechniał na terenie Łodzi pismo „Solidarność Walcząca”. W grudniu 1982 r. uczestniczył w założeniu i do maja 1983 r. kierował nielegalnym ugrupowaniem Polskie Stronnictwo Pracy, mającym na celu walkę z komunizmem. W ramach organizacji zajmował się drukiem i kolportażem biuletynu „Reduta” propagującego założenia programowe PSP. W dniach 4 i 12 maja 1983 r. Służba Bezpieczeństwa dokonała przeszukania zajmowanych przez niego pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych, rekwirując m.in. maszynę do pisania, papier, zdjęcia i slajdy z manifestacji oraz wydawnictwa podziemne. W okresie 6-13 maja 1983 r., a następnie od 20 maja do 26 lipca 1983 r. zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 16 sierpnia 1983 r. Sąd Rejonowy w Łodzi umorzył wszczęte w sprawie postępowanie karne na mocy amnestii.
We wrześniu 1986 r. Tadeusz Jasek został objęty zakazem wyjazdów zagranicznych na okres dwóch lat i otrzymał odmowę wydania paszportu na wyjazd do Szwecji w związku z podejrzeniem zamiaru pozyskania tamże środków finansowych na dalszą działalność opozycyjną. Od 1983 r. do 1988 r. był inwigilowany przez SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej