Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Klim Grzegorz

Grzegorz Klim

ur. w 1958 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Gdańsku. W ramach represji został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do JW. 1636 w Chełmnie, na których przebywał w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Szkolenie rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie w walce z opozycją. Represja ta nie miała również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN