Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Głódź

ur. w 1957 roku w m. Wola Suchożebrska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013
Biogram
W latach 1977-1978 uczestniczył w zbieraniu środków pieniężnych na pomoc dla osób represjonowanych za udział w protestach robotniczych w 1976 r. w Radomiu i w Ursusie. We wrześniu 1980 r. wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”” i został wybrany członkiem Komisji Zakładowej w Siedleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w pracach Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. W latach 1982-1989 zbierał składki na działalność związkową i pomoc dla osób represjonowanych, uczestniczył w manifestacjach, akcjach ulotkowych i plakatowych, kolportował niezależną prasę i wydawnictwa. Był członkiem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Siedlcach do chwili legalizacji związku w 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • Tomasz Olko, Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej ze szczególnym uwzględnieniem „Solidarności”, Siedlce 2010