Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Andrzejewski Mirosław

Mirosław Andrzejewski

ur. w 1962 roku w m. Mrągowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 455/2015
Biogram
Uczestniczył w opozycji niepodległościowej od 1979 roku. W trakcie nauki w II Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach aktywnie działał w ruchu harcerskim, tworząc niezależną od ZHP drużynę harcerską. Był jednym z założycieli i aktywnym działaczem nielegalnej organizacji siedleckiej grupy Ruchu Młodej Polski, od grudnia 1980 r. jednym z rzeczników  RMP. Uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowych w malowaniu haseł na murach. Był kolporterem ulotek, podziemnej prasy i książek. Działając w RMP współtworzył pisma „Młoda Myśl”, a następnie „ABC”. Był także członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów i uczestnikiem strajku studenckiego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W związku z działalnością w nielegalnej organizacji RMP oraz rozpowszechnianiem bezdebitowych wydawnictw i ulotek, 13.12.1981 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Białej Podlaskiej, Włodawie i Kwidzynie.  7.08.1982 r. uciekł z Kwidzyna i do 6.01.1983 r. ukrywał się. Poszukiwany był listem gończym, zaś Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie prowadziła śledztwo w powyższej sprawie. Postanowieniem z dnia 26.03.1983 r. Prokurator Rejonowy w Kwidzynie warunkowo umorzył postępowanie karne wobec Mirosława Andrzejewskiego wyznaczając okres próby 1 rok. Mimo to zaangażował się aktywnie w działalność podziemnych struktur „Solidarności”, współpracując m.in. z Siedleckim Komitetem Oporu Społecznego. W ramach SKOS zajmował się kolportażem niezależnej prasy i ulotek. 14.02.1985 r. został aresztowany za kolportaż ulotek i przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Siedlcach i Łukowie. 1.04.1985 r. został skazany przez Sąd Rejonowy w Siedlcach na 11 miesięcy więzienia, osadzony w Zakładzie Karnym w Siedlcach (otrzymał przepustkę na własny ślub), następnie w Braniewie i Łęczycy. W Łęczycy został 2.10.1985 r. dotkliwie pobity. Zwolniony 8.11.1985 r., m.in. wskutek interwencji Komitetu Prymasowskiego. Mirosław Andrzejewski był grafikiem i ilustratorem w podziemnym piśmie „Metrum” i wydawnictwie Metrum, a także autorem licznych rysunków satyrycznych rozpowszechnianych w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie i zamieszczanych w wydawnictwach drugiego obiegu m.in. „Metrum”, oraz w zbiorku rysunków wydanym w 1986 r. w Wydawnictwie „Metrum”. Był współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem manifestacji, akcji protestacyjnych i uroczystości patriotycznych i rocznicowych w Siedlcach. Z powodu swej działalności był inwigilowany, zatrzymywano go na 48 godzin, a w jego mieszkaniu kilkakrotnie były przeprowadzane przeszukania.