Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bojarski Zdzisław

Zdzisław Jan Bojarski

ur. w 1952 roku w m. Przyrów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 474/2017
Biogram
Pan Zdzisław Bojarski był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. Prowadził zagrożoną  odpowiedzialnością karną i represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie, gdzie  pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego. We wrześniu 1980 r. był inicjatorem i współtwórcą, a następnie przewodniczącym Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. W okresie od grudnia 1980 r. do czerwca 1981 r. wchodził w skład prezydium RKZ. 
Z uwagi na zaangażowanie w działalność związkową Pan Zdzisław Bojarski został internowany w dniu 15 XII 1981 r. i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu,  następnie w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie. 
Po zwolnieniu z internowania w dniu 23 VI 1982 r. powrócił do działalności w podziemnych strukturach „Solidarności”. W latach 1982-1983 Zdzisław Bojarski związany był z podziemnym pismem pt. „CDN”, wydawanym od grudnia 1981 r. do października 1988 r.  
W czerwcu 1983 r. został zwolniony z pracy. Bez zatrudnienia pozostawał do 1984 r. 
W 1983 r. wraz z innymi działaczami podziemnej „Solidarności” podjął próbę utworzenia częstochowskiej filii nielegalnej organizacji pod nazwą Polska Partia Demokratyczna. W latach 1985-1986 był członkiem Komitetu Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego. 
Za udział w pracach powyższego komitetu Pan Zdzisław Bojarski został aresztowany, postawiony przed kolegium ds. wykroczeń, uniewinniony. 
W 1989 r. Pan Zdzisław Bojarski uczestniczył w reaktywowaniu struktur „Solidarności” w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Rząsawa w Częstochowie, gdzie w latach 1989-1991 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej