Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozłowski Jan

Jan Kozłowski

ur. w 1929 roku w m. Popowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 132/2016
Biogram
  Jan Kozłowski (1929-1996) od 1976 r. był jednym z pierwszych chłopskich współpracowników Komitetu Obrony Robotników, następnie Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Był współzałożycielem Tymczasowego Komitetu Niezależnego Związku Zawodowego Rolników. Współorganizował Ośrodek Myśli Ludowej. W 1979 r. został zatrzymany przez SB w drodze na wykłady Uniwersytetu Latającego w Zbroszy Dużej. Od 1980 r. był wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników, następnie przewodniczącym NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” Regionu Tarnobrzesko - Sandomierskiego oraz wiceprzewodniczącym związku w kraju. W 1981 r. uczestniczył w strajkach rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie. W dniach 8-9 marca 1981 r. był uczestnikiem zjazdu zjednoczeniowego związków zawodowych rolników w Poznaniu, na którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski NSZZ RI „Solidarność”. Od 1981 r. był członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej Niezależnych Samorządnych Chłopskich Związków Zawodowych „Solidarność”. W dniu 19.11.1981 r. z Henrykiem Bąkiem doprowadził do rejestracji NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”. W okresie od 13.12.1981 r. do 12.07.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. W latach 1982-1985 współredagował i wydawał pismo „Rolnik Niezależny”. W latach 1982-1988 był przewodniczącym podziemnego Rolniczego Komitetu Krajowego „Solidarności Wiejskiej”. Od 1983 r. był animatorem Duszpasterstwa Rolników przy kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Od 1986 r. był członkiem Konwentu Seniorów Ruchu Ludowego oraz Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „Solidarność”. W sierpniu 1988 r. wspomagał strajk w Hucie Stalowa Wola. W latach 1988-1989 był przewodniczącym Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Tarnobrzegu, a w 1990 r. członkiem Rady Krajowej. W latach 1989-1991 był senatorem RP z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.            
Posiadał zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata wniesione przez Wydział IV SB KWMO/WUSW w Tarnobrzegu w latach 1982-1984. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1969 -1989.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej