Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Opala Grzegorz

Grzegorz Maciej Opala

ur. w 1942 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Grzegorz Opala od września 1980r. należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Był jednym z założycieli ww. związku w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach oraz na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, gdzie od 10.12.1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. Został również członkiem Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Pan Grzegorz Opala był także delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Komisji Uchwał i Wniosków. W 1981 r. będąc członkiem Komisji Koordynacyjnej Akademii Medycznych, uczestniczył w rozmowach prowadzonych z Ministerstwem Zdrowia. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajął się organizowaniem pomocy dla represjonowanych, w tym opieki nad rannymi górnikami z KWK „Wujek”, przewiezionymi do Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach. 
Pan Grzegorz Opala był jednym z twórców Duszpasterstwa Akademickiego Pracowników Nauki oraz kierownikiem sekcji lekarskiej przy Biskupim Komitecie Pomocy Internowanym i Uwiezionym. W 1982 r.  został członkiem Regionalnej Komisji Konsultacyjnej. W latach 1983-1987 był członkiem zaplecza tzw. merytorycznego Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz  kierownikiem Społecznej Komisji Zdrowia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej