Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalczyk Stanisław

Stanisław Kowalczyk

ur. w 1952 roku w m. Ełk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Stanisław Kowalczyk po ogłoszeniu stanu wojennego prowadził aktywną działalność w strukturach NSZZ „Solidarność" w Wytwórni Podkładów Strunobetonowych „Kolbet” w Suwałkach. Z tego powodu Prokuratura Rejonowa w Suwałkach od 11 listopada 1983 r. do 2 stycznia 1984 r. prowadziła przeciwko Stanisławowi Kowalczykowi dochodzenie zakończone umorzeniem. Od 29 sierpnia 1985 r. do 17 grudnia 1985 r. w Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach toczyło się dochodzenie, którego powodem było „podejmowanie przez Stanisława Kowalczyka działań w celu wywołania niepokoju publicznego” – w jego mieszkaniu znaleziono nielegalne wydawnictwa. Sprawę umorzono warunkowo. W grudniu 1988 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Suwałki ukarało Stanisława Kowalczyka grzywną z zamianą na 30 dni aresztu za „przechowywanie z zamiarem rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw”. 6 lutego 1989 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Suwalskim zmieniło areszt na grzywnę pieniężną. Od 1 lipca 1985 r. do 1 lipca 1987 r. miał on zastrzeżone wyjazdy do wszystkich krajów świata. W 1986 r. Stanisław Kowalczyk brał udział w mszach za Ojczyznę odprawianych przez ks. Gadomskiego w parafii  Smolniki koło Suwałk. W lipcu 1987 r. był jednym z inicjatorów powstania, a potem ujawnionym członkiem Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w lipcu 1945 roku. W związku z działalnością w Komitecie był wezwany na przesłuchanie w sierpniu 1987 r. do Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ "Solidarność" 1980-1989, t. 5 Polska Środkowo-Wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego, G. Waligóróry, Warszawa 2010.
    • Alicja Maciejowska, Przerwane życiorysy. Obława Augustowska - lipiec 1945 r. , Białystok 2010.
    • Tadeusz Radziwonowicz, Barbara Bojaryn-Kazberuk, Obława Augustowska 1945, okoliczności i ofiary w dokumentach archiwalnych, Suwałki 2017.